Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Quảng Ninh

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Quảng Ninh

Sở giáo dục đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT năm học 2023-2024. Căn cứ vào kết quả điểm thi và kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sịnh. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển.

Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường THPT tại thị xã Quảng Yên như sau. Trường THPT Bạch Đằng 24 điểm, trường THPT Minh Hà 19,25 điểm, trường THP Đông Thành 20,75 điểm.

Để đảm bảo công tác tuyển sinh được thực hiện theo quy định. Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Các trường trung học phổ thông công lập tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển công bố công khai điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024 để thí sinh, cha mẹ thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường được biết.

Các đơn vị tiếp tục rà soát lại thông tin của thí sinh đăng ký xét tuyển theo danh sách xét tuyển. Trong đó đặc biệt lưu ý đến các thông tin cấu thành kết quả xét tuyển như. Điểm thi, đối tượng ưu tiên, nhóm xét tuyển, điểm tính chỉ số phụ.

điểm chuẩn 2023 thpt quảng ninh

Bảng điểm chuẩn THPT Quảng Ninh

Tổ chức xét tuyển theo quy định tại Mục 2 phần IV của Công văn số 968/SGDĐT-GDPT ngày 26/4/2023. Của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS. Lớp 10 THPT năm học 2023-2024, trong đó lưu ý:

Thông báo công khai đến tất cả các thí sinh đủ điểm trúng tuyển đến trường nộp hồ sơ nhập học, trong đó phải nêu rõ thành phần hồ sơ, địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp có thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhưng không nhập học. Nhà trường phải lưu giữ minh chứng để phục vụ việc giải quyết thắc mắc, khiếu nại sau này. Hiệu trưởng nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm khi đề nghị xóa tên thí sinh khỏi danh sách xét tuyển. Tuyệt đối không đề nghị xóa tên thí sinh trong cơ sở dữ liệu của nhà trường. Không nhận được thông báo hoặc do không liên lạc được với thí sinh hoặc gia đình thí sinh.

Trường hợp thiếu hoặc nhầm lẫn thông tin, hiệu trưởng nhà trường xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân đối với việc sai sót, có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin của thí sinh kèm theo đơn đề nghị (nếu trách nhiệm thuộc về gia đình học sinh) và bản tường trình (nếu trách nhiệm thuộc về cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị), gửi về Sở GDĐT trước ngày 27/6/2023 để xem xét, quyết định.

Xem chi tiết điểm chuẩn đầu vào của các trường THPT và các quy định liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ở dưới:

Theo công văn số 1605/ SGDĐT- GDPT

Thông tin liên hệ:
Bất động sản Đại Lâm Mộc, thôn 3 Hoàng Tân Quảng Yên Quảng Ninh.
Điện thoại: 0347668899
Email: hoangvandoai@gmail.com
Website: https://phuchophalongxanh.com/


Mời bạn đánh giá
Chia sẻ