Xã Hoàng Tân

Hoàng Tân Quảng Yên là một xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh. Có dự án phức hợp Hạ Long Xanh Vingroup đầu tư.