Phường Minh Thành

Minh Thành thị xã Quảng Yên có các dự án sắp triển khai là Quảng Yên Centro. Dự án khu đô thị thông minh Victoria Minh Thành, Yên Lập Tây