Xã Tiền Phong

Khu đất Đầm 3 đất công nghiệp Nam Tiền Phong và Bắc Tiền Phong