Phường Phong Hải

Phường Phong Hải có các khu đất bán như khu 7, khu cầu ván bền đò và khu dân cư trạm điện phong hải