Giới thiệu chung

Trải qua chặng đường 7 năm hình thành và không ngừng kiện toàn, Đại Lâm Mộc đã tích lũy nguồn lực về tài chính cũng như tầm nhìn và quản lý. Đến 4/2016, Đại Lâm Mộc trải qua quá trình chuyển mình mạnh mẽ khi chính thức gia nhập lĩnh vực đầu tư - kinh doanh dịch vụ bất động sản. Chỉ sau một năm, với cách làm quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả, Đại Lâm Mộc đã nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động, thu hút nhân tài, hoàn thiện bộ máy. Giờ đây, nhắc đến Đại Lâm Mộc là nghĩ đến sự phát triển thần tốc, dịch vụ uy tín, đội ngũ CBNV nhiệt huyết, chuyên nghiệp và lộ trình phát triển rõ ràng đầy mạnh mẽ.

7+

7+

Năm hình thành & phát triển

40+

40+

Dự án phân phối & đầu tư

1,200+

1,200+

Nhân sự nhiệt huyết

35+

35+

Đối tác chiến lược

Tầm nhìn
Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Chỉ sau một năm, với cách làm quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả, Đại Lâm Mộc đã nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động, thu hút nhân tài, hoàn thiện bộ máy. Giờ đây, nhắc đến Đại Lâm Mộc là nghĩ đến sự phát triển thần tốc, dịch vụ uy tín, đội ngũ CBNV nhiệt huyết, chuyên nghiệp và lộ trình phát triển rõ ràng đầy mạnh mẽ.

Ban lãnh đạo

Chỉ sau một năm, với cách làm quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả, Đại Lâm Mộc đã nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động, thu hút nhân tài, hoàn thiện bộ máy. Giờ đây, nhắc đến Đại Lâm Mộc là nghĩ đến sự phát triển thần tốc, dịch vụ uy tín, đội ngũ CBNV nhiệt huyết, chuyên nghiệp và lộ trình phát triển rõ ràng đầy mạnh mẽ.

Nhóm Lịch sử hình thành

Trải qua chặng đường 5 năm hình thành và không ngừng kiện toàn, Đại Lâm Mộc đã tích lũy nguồn lực về tài chính cũng như tầm nhìn và quản lý. Đến tháng 4/2016, Đại Lâm Mộc trải qua quá trình chuyển mình mạnh mẽ khi chính thức gia nhập lĩnh vực đầu tư - kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Báo chí nói về chúng tôi

Chỉ sau một năm, với cách làm quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả, Đại Lâm Mộc đã nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động, thu hút nhân tài, hoàn thiện bộ máy. Giờ đây, nhắc đến Đại Lâm Mộc là nghĩ đến sự phát triển thần tốc, dịch vụ uy tín, đội ngũ CBNV nhiệt huyết, chuyên nghiệp và lộ trình phát triển rõ ràng đầy mạnh mẽ.