Tái định cư Sông Khoai Quảng Yên

Tái định cư Sông Khoai Quảng Yên

Khu đất tái định cư (TĐC) Sông Khoai Quảng Yên phục vụ cho dự án khu công nghiệp Amata Quảng Ninh. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Sông Khoai.

Thị xã Quảng Yên đang triển khai khu TĐC phục vụ cho dự án trên địa bàn được chia thành 2 nhóm:

Nhóm dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng. Dự án Hạ Long Xanh:  có các xã phường Hà An và Hoàng Tân.

Nhóm cơ sở hạ tầng giao thông và khu công nghiệp. Có các xã phường: Minh Thành, Phong Hải, Yên Giang, Yên Hải, Nam Hòa, Hiệp Hòa và Sông Khoai.

Ảnh vệ tinh thể hiện vị trí trên bản đồ Google Map thực hiện bởi nhà đất Đại Lâm Mộc

Thông số chi tiết

  • Địa chỉ khu đất thôn 7 xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, gần nhà văn hóa thôn 7.
  • Lòng đường rộng 6m, lề đường mỗi bên 3m.
  • Có 5 khu quy hoạch liền kề: LK1, LK2, LK 3, LK 4, LK5.
  • Diện tích: LK1 và LK 2, LK3: 105m2.
  • Diện tích: LK5 là 115m2 trên 1 lô đất, lô góc có diện tích khác.
  • Diện tích: LK4 là 90m2, ô góc 133m2.
  • Xây dựng tối đa 5 tầng.
  • Hệ số sử dụng đất: LK1: 3,82%, LK2 3,60%, LK3 3,57%, LK4 3,66%, LK5 3,90%.
  • Mật độ xây dựng từ 71% đến 78%.

tái định cư sông khoai quảng yên

Căn cứ lập quy hoạch

Căn cứ luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.

Luật xây dựng số 50/2014/qh13 của quốc hội khóa XIII, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định số 37/2010/nđ-cp ngày 07/4/2010 của chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch. Nghị định số: 44/2015/nđ-cp ngày 06/5/2015 của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Thông tư số 12/2016/tt-bxd ngày 29/6/2016 của bộ xây dựng. Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng. Quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Quyết định số 3888/qđ-ubnd ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Quảng ninh. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/ 2000, khu đô thị D4. Tại các phường, xã: Minh Thành, Sông Khoai, Đông Mai, thị xã Quảng Yên. Đang được ubnd thị xã triển khai lập theo nhiệm vụ quy hoạch phân khu. Đã được ubnd tỉnh phê duyệt tại quyết định số3818/qđ-ubnd ngày 06/10/2020.

Quyết định số 4208/qđ-ubnd ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Quảng ninh. Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết bố trí đất tái định cư. Phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Sông Khoai.

Bản đồ đo đạc địa hình (tỷ lệ 1/500) khảo sát theo phương toàn đạc, hệ toạ độ, cao độ nhà nước VN2000, kinh tuyến trục 107 độ 45 phút.

Thông tin liên hệ:
Bất động sản Đại Lâm Mộc, thôn 3 Hoàng Tân Quảng Yên Quảng Ninh.
Điện thoại: 0347668899
Email: hoangvandoai@gmail.com
Website: https://phuchophalongxanh.com

 

Mời bạn đánh giá
Chia sẻ